Thursday, May 17, 2007

Valitut palat:

palaan tännekin.

Huhtikuun alussa tullut elämänmuutos tulikin tuplana. Kahden työn tekeminen verottaa yllättävän paljon - samanaikaisesti tulisi tietää niin hirvittävästi 1700-luvusta ja Itä-Karjalan sotilashallinnosta vuosina 1941-1944. Lievää diskrepanssia.

Seikkailut Karjalassa eivät välttämättä ole enempää tai vähempää mielenkiintoisia kuin esim. valistuksen ensyklopedistit ja markiisi de Concordét, mutta lähdemateriaaliin tutustuminen tekee työstä mukavempaa. Otan valikoituja lainauksia ja tarjoan ns. toisen, hallinnollisen näkökulman suomaisuuteemme.

Itä-Karjalan sotilashallintokomentajalle

Suoritettuani saamani käskyn mukaisesti (...) 7.9.-15.10.1942 välisenä aikana antropologisia tutkimuksia Äänisniemellä asuvan paikallisen väestön (sunkulaisten*) keskuudessa, k.o. väestön rotuainesten selvittämiseksi, pyydän tutkimustemme tuloksena esittää seuraavaa:

(...) Varsinaisten mittausten ja valokuvausten lisäksi otimme myös verinäytteitä 428 henkilöstä. Verinäytteet on tutkittu Äänisniemen bakt. laboratoriossa (...) Väestö suhtautui tutkimuksiimme erittäin myötämielisesti, eikä työmme siinä suhteessa kohdannut mitään vaikeuksia.

Tärkeimpin rotuominaisuuksiin nähden on tultu seuraaviin tuloksiin:

(...)
Miehillä Naisilla
Morfologinen naamaverranne 88,0 85,1

Vaaleatukkaisia 28,8% 44,0%

(...) Tutkittavan väestön rotuaineksia selviteltäessä tulemme siis siihen tulokseen, että se käsittää pääasiassa samoja rotuaineksia kuin Kanta-Suomenkin väestö. Subjektiivisesti arvostelle tutkittu väestö teki tutun vaikutuksen. Joukossa oli kyllä vieraita aineksia, mutta niinkuin saatoimme todeta ne eivät kuuluneet paikalliseen väestöön, vaan ne oli muualta sinne siirretty. (...) Kun on ilmeistä, että tutkitun västön liittäminen kansalliseen väestöömme ei toisi kansaamme vieraita rotuaineksia ja kun k.o. väestö myös sekä ruuminrakenteeltaan että, mikäli saamme todeta, myös henkisiltä ominaisuuksiltaan teki edullisen vaikutuksen, pitäisin mainitun väestön liittämistä Suur-Suomen väestöön erittäin luonnollisena ja oikeaan osuneena toimenpiteenä. Myöskään veritutkimukset eivät ole tuoneet esiin mitään, mikä vastustaisi tuota toimenpidettä.

Helsingissä 21.p:nä marraskuuta 1942
Niilo Pesonen
lääkintämajuri
anatomian professori
Helsingin Yliopiston Anatomian laitos

* Sunku = piiri Äänisniemellä

0 Comments:

Post a Comment

<< Home